Cercar
News
Activitats
Art
Bicicletas elèctriques
Bicicletes
Blogs
Cicloturisme
Cinema
Còmic
Complements
Curiositats
Editorial
Esdeveniments
Espais naturals protegits
Llibres
Música
Sostenibilitat
Varis
Videos
Red de CicloJuristes
Ciclojuristas és una web interessant que ofereix solucions jurídiques als nous reptes que suposa la implantació d'aquest mitjà de locomoció al trànsit diari, sempre pensat i dissenyat fins ara en funció dels vehicles de motor.

La Xarxa de CicloJuristes, va ser constituïda a la primavera de 2012 i està formada per advocats, professors d'universitat, lletrats del Tribunal Constitucional i lletrats de les Corts Generals i de Parlaments Autonòmics interessats en la promoció de la bicicleta com a mitjà de desplaçament urbà i interurbà .

La problemàtica jurídica de la bicicleta, com la de la resta de vehicles, és transversal. Afecta sobretot al dret administratiu -tant en la seva vessant més comuna de seguretat viària, com en la de planificació urbanística, condicionament dels edificis, lloguer de bicicletes públiques, etc. però també al dret civil i mercantil -responsabilitat i assegurances- o al dret pena l-sostracció de vehicles que no són de motor, imprudències, delicte de lesions, etc.

La Xarxa de CicloJuristes ofereix de manera altruista els seus coneixements professionals per posar-los a disposició de les institucions i organitzacions sense ànim de lucre per al seu assessorament legal, en allò que estimin convenient respecte a la regulació de la bicicleta i al seu foment com a mitjà sostenible de desplaçament. Igualment, difonen propostes normatives que beneficiïn la implantació de la bicicleta com a eix d'una política de mobilitat sostenible.

 enrera

Links / Download
Web