Cercar
News
Activitats
Art
Bicicletas elèctriques
Bicicletes
Blogs
Cicloturisme
Cinema
Còmic
Complements
Curiositats
Editorial
Esdeveniments
Espais naturals protegits
Llibres
Música
Sostenibilitat
Varis
Videos
Muerte de un ciclista. Juan Antonio Bardem (1955)
Mentre circulen per una carretera poc transitada, Juan (Alberto Closas) i la seva amant Maria José (Lucía Bosé), atropellen a un ciclista al que abandonen mort sobre l'asfalt.

Mentre circulen per una carretera poc transitada, Juan (Alberto Closas) i la seva amant Maria José (Lucía Bosé), atropellen a un ciclista al que abandonen mort sobre l'asfalt.

Convençuts que la seva acció no ha estat vista per ningú, intenten seguir amb la seva vida normal, ella com a esposa de Miguel (Otello Toso), un ric industrial, ell com a professor d'una universitat. Aviat però, Maria José es veurà assetjada per Rafa (Carlos Casaravilla), que insinua que coneix el seu secret. Cada vegada més nerviosa, Maria José influirà en l'estat d’ànim de Juan que suspèn injustament a una alumna, Matilde (Bruna Corrà), la qual denunciarà l'actitud de Juan provocant la resposta irada dels estudiants de la universitat.

Muerte de un ciclista és un projecte muntat pel productor Manuel Goyanes a partir d'un argument del guionista i censor Luís Fernando de Igoa, que Bardem va utilitzar en part per a la confecció del guió definitiu. El film es va organitzar com una coproducció espanyola i italiana, que havia de concretar-se en la producció de dos films, un d'espanyol i un altre d'italià. Però la pel·lícula italiana no es va dur mai a terme. Tanmateix, la producció italiana va imposar la contractació d'actors i actrius com Bosé -que hi feu el seu primer paper en el cinema espanyol-, Toso i Corrà, en detriment d'altres actors espanyols entre els que estaven previstos Fernando Rey i Margarita Lozano.

Amb deutes estilístics i temàtics de Cronaca di un amore (1951) -l'opera prima de Michelangelo Antonioni amb la que comparteix també la protagonista femenina-, la quarta pel·lícula de Bardem és una fita important en la història del cinema espanyol durant el franquisme, en plantejar una crítica prou explícita a una classe mitjana sobre la que el franquisme va anar construint la seva base social representada en la pel·lícula tant pel professor universitari com per la seva mare, perfecta encarnació de l'immobilisme i la tradició. Els atacs de Bardem es dirigien també contra els mecanismes de promoció social del franquisme. Així, Juan no és tant professor per mèrit propi, com pel pes polític del seu germà i per la seva pròpia militància en el bàndol nacional durant la guerra civil. Al mateix temps, Rafa manifesta un evident ressentiment pel fet que és acceptat en el cercle d'amics amb condescendència, pel seu enginy, malgrat l'evidència de la seva inferior extracció social.

Amb Muerte de un ciclista, Bardem construirà un film que influirà posteriorment en la generació del Nuevo Cine Español, per la utilització de la metàfora com a sistema per a dissimular la crítica i defugir d'aquesta manera l'actuació de la censura, tot i que no va poder evitar que aquesta li imposés un final diferent del previst inicialment pel director. Bardem acabarà construint un film que proposarà un missatge clar i compromès: només dels joves, que no varen tenir responsabilitat en l'esclat i el desenvolupament de la Guerra Civil podrà venir la necessària regeneració de la societat espanyola. I que a més contenia la primera presentació d'una manifestació estudiantil en el cinema del període franquista. La pel·lícula va ser l'èxit més important en la carrera del seu director i va tenir una important difusió internacional a la que va contribuir l'obtenció del premi de la crítica en el Festival de Cannes de 1955.

 

Miquel Pérez i Mas

 

Fitxa tècnica

Muerte de un ciclista. Juan Antonio Bardem (1955)     

 

Producció: Manuel J. Goyanes, Cesareo González i Trionfalcinema. Guió: Juan Antonio Bardem. Fotografia: Alfredo Fraile. Muntatge: Margarita Ochoa. Música: Isidro B. Maiztegui. Durada: 83 min. Intèrprets: Lucía Bosé, Alberto Closas, Carlos Casaravilla, Bruna Corrà, Otello Toso.

__________________________________________________________________

 

 

Muerte de un ciclista. Juan Antonio Bardem (1955)                                                                                                                                                                                                                                           

 

Mientras circulan por una carretera poco transitada, Juan (Alberto Closas) y su amante María José (Lucía Bosé), atropellan a un ciclista al que abandonan muerto sobre el asfalto.

Convencidos de que su acción no ha sido vista por nadie, intentan seguir con su vida normal, ella como esposa de Miguel (Otello Toso), un rico industrial, él como profesor de una universidad. Pronto, sin embargo, María José se verá acosada por Rafa (Carlos Casaravilla), que insinúa que conoce su secreto. Cada vez más nerviosa, María José influirá en el estado de ánimo de Juan que suspende injustamente a una alumna, Matilde (Bruna Corrà), la cual denunciará la actitud de Juan provocando la respuesta airada de los estudiantes de la universidad.

Muerte de un ciclista es un proyecto montado por el productor Manuel Goyanes a partir de un argumento del guionista y censor Luís Fernando de Igoa, que Bardem utilizó en parte para la confección del guión definitivo. El film se organizó como una coproducción española e italiana, que debía concretarse en la producción de dos películas, uno español y otro italiano. Pero la película italiana no se llevó nunca a cabo. Sin embargo, la producción italiana impuso la contratación de actores y actrices como Bosé -que hizo su primer papel en el cine español- , Toso y Corrà, en detrimento de otros actores españoles entre los que estaban previstos Fernando Rey y Margarita Lozano.

Con deudas estilísticas y temáticas de Cronaca di un amore (1951) -la ópera prima de Michelangelo Antonioni con la que comparte también la protagonista femenina-, la cuarta película de Bardem es un hito importante en la historia del cine español durante el franquismo, al plantear una crítica bastante explícita a una clase media sobre la que el franquismo fue construyendo su base social representada en la película tanto por el profesor universitario como por su madre, perfecta encarnación del inmovilismo y la tradición. Los ataques de Bardem se dirigían también contra los mecanismos de promoción social del franquismo. Así, Juan no es tanto profesor por mérito propio, como por el peso político de su hermano y por su propia militancia en el bando nacional durante la guerra civil. Al mismo tiempo, Rafa manifiesta un evidente resentimiento por el hecho de que es aceptado en el círculo de amigos con condescendencia, por su ingenio, a pesar de la evidencia de su inferior extracción social.

Con Muerte de un ciclista, Bardem construirá un film que influirá posteriormente en la generación del Nuevo Cine Español, por la utilización de la metáfora como sistema para disimular la crítica y evitar de esta manera la actuación de la censura, aunque no pudo evitar que ésta le impusiera un final diferente al previsto inicialmente por el director. Bardem acabará construyendo un film que propondrá un mensaje claro y comprometido: sólo de los jóvenes, que no tuvieron responsabilidad en el estallido y el desarrollo de la Guerra Civil, podrá venir la necesaria regeneración de la sociedad española. Y que además contenía la primera presentación de una manifestación estudiantil en el cine del período franquista. La película fue el éxito más importante en la carrera de su director y tuvo una importante difusión internacional a la que contribuyó la obtención del premio de la crítica en el Festival de Cannes de 1955.

 

Miquel Pérez Mas

 

Ficha técnica

Muerte de un ciclista                        Juan Antonio Bardem                                                                                                                 Espanya (1955)

 

Producción : Manuel J. Goyanes , Cesareo González y Trionfalcinema. Guión: Juan Antonio Bardem. Fotografía: Alfredo Fraile. Montaje : Margarita Ochoa. Música: Isidro B. Maiztegui. Duración: 83 min. Intérpretes: Lucía Bosé, Alberto Closas, Carlos Casaravilla, Bruna Corrà, Otello Toso.enrera